BIJBEL IN STRAATTAAL PDF

Bijbel in straattaal online dating. After the cobalt you milk into her eyes, milk her a milk into real kisses, lest into that point: butterfield milk you. We milk the office. ProCorner version Attention: User-ID and Password are case sensitive. Language: Bosanski, Cesky, Dansk, Deutsch, Eesti, English, Espanol, Fran̤ais. Straattaal: text, images, music, video | Glogster EDU РInteractive multimedia Straattaal is een mengeling van veel verschillende talen. Straattaal bijbel. 1.

Author: Yonos Fezragore
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 3 August 2012
Pages: 297
PDF File Size: 6.55 Mb
ePub File Size: 7.27 Mb
ISBN: 307-8-48228-373-6
Downloads: 51646
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faekree

Make history with your own Canon. Easily find your favorite windows. For Christians, the Bible is straattaa, most important book in existence because it contains the truth revealed by God, “the word of God”. One of the points of conflict during the Reformation had been the question of for whom the Bible was meant.

The Catholic Church believed that the Bible should preferably not be read by ordinary people. Rather, they could listen to the explanations of the clergy in church, where the priests read from the Bible in Latin. The priests acted as intermediaries between God and the faithful. The protestants, on the ni hand, believed that the faithful themselves should be able to read the Bible and that the preacher in the first place was a servant of the word of God.

It was the task of preachers to let God’s word speak to the congregation, srraattaal Bible readings and exeges of the Scriptures.

This meant, therefore, that the Bible should be available in the language of the faithful, preferably in as reliable a translation as possible. Consequently, the reformer Luther translated the Bible from Latin into German in around In the sixteenth ij, a number of Dutch translations were made of Luther’s German work.

Over the course of time, the call from the Dutch Reformed Church became ever stronger for a new translation based on the original manuscripts of the Bible in Hebrew and Greek. In the synod of the Dutch Reformed Church, during its main assembly in the city of Dordrecht, commissioned such a translation based on the example of the English Authorised Version the King James Bible of The States General was asked to finance the translation.

The States General only agreed to this in and the translators were then able to start work. Nine years later the translation was completed and in the Dutch authorised version, the Statenvertaling or Statenbijbel, was printed for the first time.

Straattaal

Severalcopies were printed between and The Statenbijbel remained the most important Bible in the Dutch Reformed Church for over three hundred years. Even today it is still used in some church bijbrl. Recently a revised version of the Statenvertaling was completed. Over the course of time, through sermons and Bible readings, large groups of people became familiar with the language of the Statenbijbelthat also had an enormous impact straattal Dutch culture.

  ASSIMIL RUSSIAN WITH EASE PDF

The Statenvertaling was the source for expressions like “in the sweat of thy face” and “a feast for the eye”, that have now become embedded in the Dutch language. De Bijbel bestaat uit twee delen: Het Oude Testament vertelt de geschiedenis van het joodse volk. Het Nieuwe Testament vertelt het leven van Jezus en de gebeurtenissen nadat hij is gestorven en naar de hemel gegaan. Ze staan vol met verhalen, spreuken, gedichten en regels waar mensen zich aan moeten houden. De boeken zijn door verschillende mensen in verschillende tijden en talen geschreven – zoals het Grieks en Hebreeuws, de taal van de joden.

Al die boeken samen noemen we de Stratataal. Het boek is in heel veel verschillende talen vertaald en wordt door christenen over de hele wereld gelezen. Rond is er een christelijke kerk in heel Europa. Ook in ons land. Maar sttraattaal mensen hebben kritiek op de kerk, die door de paus in Rome wordt geleid.

Niet de paus is de basis van het geloof, maar de bjibel – en die moet iedereen kunnen lezen! Deze protestbeweging heet Reformatie – dit betekent verbetering. Maar de kerk wil niet veranderen. De christelijke kerk valt uit elkaar en er ontstaat een nieuwe groep christenen: De christelijke kerk onder leiding van de paus straatttaal later ‘rooms-katholiek’ heten.

De katholieken vinden dat de Bijbel alleen is bedoeld voor mensen die in een kerk werken. Alleen monniken en priesters kunnen die moeilijke verhalen uitleggen aan het volk. Volgens de protestanten is de bijbel voor iedereen. Er is alleen een probleempje.

De meeste bijbels in die tijd zijn geschreven in het Latijn en dat kunnen heel veel mensen niet lezen. Daarom vinden de protestanten dat de bijbel vertaald moet worden in het Nederlands. In zijn de meeste mensen in ons land protestants. Het straattaxl de Republiek der Nederlanden, die uit 7 provincies of staten bestaat. Deze republiek strwattaal ongeveer zo groot als ons land nu.

De mannen die de 7 staten besturen vormen de ‘Staten-Generaal’. In iedere provincie spreken de mensen een ander dialect. In de 17 de eeuw zijn er veel meer christenen in ons land dan nu. De protestanten, die zich van de katholieke kerk hebben afgescheiden, maken ruzie met elkaar.

The Statenbijbel (authorised version of the Bible) –

Ze zijn het over veel dingen niet met elkaar eens. De politieke leiders Staten-Generaal willen rust en eenheid. Daarom organiseren ze in een grote vergadering in Dordrecht, waar de protestantse kerken uit alle provincies aan meedoen.

Dit heet de Synode van Dordrecht. Deze vergadering moet een besluit nemen over de ware leer van de kerk. Een half jaar lang zien de inwoners van Dordrecht veel mannen met lange baarden en ernstige gezichten in hun stad. Ze zijn gekomen voor een vergadering van de kerk. Die moet een einde maken aan de ruzie tussen verschillende groepen: En de winnaar is De strenge gelovigen winnen. Zij geloven dat jouw leven al vaststaat als je geboren wordt.

  LIBRO DE MICROECONOMIA DE ROBERT PINDYCK PDF

Je hebt geen vrije wil en alleen God bepaalt straattaal je in de hemel komt.

Nederlandse presentatie straattaal by ramon hardenbol on Prezi

Er komen strenge regels op papier te staan en zo’n predikanten van de minder strenge groep mogen niet meer in de kerk werken. Ook jij spreekt Bijbeltaal. Alleen besef je het niet. Door de eeuwen heen zijn allerlei woorden en uitdrukkingen uit de Statenbijbel deel geworden van ons dagelijkse taalgebruik.

Je ziet het vooral aan de spreekwoorden. Geen wonder, als het boek in alle kerken, gezinnen en op school wordt gelezen. Weet je wat het betekent als iemand tegen je zegt: Straatraal hoef je niet in zak en as te zitten hoor… want sommige spreekwoorden verdwijnen langzaam weer uit onze taal.

Soms kennen alleen de oude mensen ze nog. De christenen spreken van God, de moslims van Allah. Het heilige boek van de moslims is de Koran. Hij is de boodschapper van God. Veel mensen weten niet dat de verhalen uit het Oude Testament en de Koran heel erg op elkaar lijken. Jezus heet in de Koran Isa. Hij is hier alleen niet de zoon van God, maar een profeet. Het Offerfeest is het grote feest van de moslims. Ze herdenken Ibrahim, die zo trouw was aan Allah dat hij zijn zoon voor hem wilde doden.

Toen Allah dat zag, droeg hij Ibrahim op in plaats van zijn zoon een schaap te offeren. Bij het Offerfeest geven de moslims eten of geld aan de armen. De Tenach is het heilige boek van de joden. straattasl

Hij is geschreven in het Hebreeuws en bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het belangrijkst: Straattaao zijn de vijf boeken van Mozes Musa in de Koran.

Hij is de belangrijkste profeet voor de joden. Ook de wetten van het geloof staan in deze boeken beschreven. De Thora is voor joden zo heilig, dat je die niet met je handen mag aanraken. Je leest hem met een jat – een zilveren aanwijsstokje met op het uiteinde een wijzende hand.

De belangrijkste feestdag is Jom Kipoer of Grote Verzoendag. Je mag op die dag niet werken en je moet vasten. Je vraagt vergeving voor je zonden en er is een speciale dienst in de synagoge. Bjbel keek naar alles en zag dat het kapot goed was.

Toen werd het avond. De zesde dag was voorbij. Toen was God klaar. De wereld strasttaal omin mooi geworden. Dit komt uit het boek Genesis, over het ontstaan van de wereld.